Hướng dẫn cài Microsoft Silverlight

Để cài phần mềm kế toán trên trình duyệt web cần cài phần mềm hỗ trợ Microsoft Silverlight. Để cài các bạn làm lần lượt theo các bước như sau:

Tải phần mềm Microsoft Silverlight theo link: https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx Continue reading

Advertisements