Tán gái và Marketing

Tán một cô gái cũng giống như làm marketing chiến lược, nếu bạn cứ lao vào mà nói rằng “anh rất tốt” thì câu trả lời bạn nhận được sẽ là “em rất tiếc”. Vì vậy cần phải có một chiến lược tổng thể rõ ràng với các quy trình: phân tích, hoạch định và triển khai. Continue reading

Advertisements