Tán gái và Marketing

Tán một cô gái cũng giống như làm marketing chiến lược, nếu bạn cứ lao vào mà nói rằng “anh rất tốt” thì câu trả lời bạn nhận được sẽ là “em rất tiếc”. Vì vậy cần phải có một chiến lược tổng thể rõ ràng với các quy trình: phân tích, hoạch định và triển khai. Continue reading

Advertisements

Thi chứng chỉ google analytics

Google ngày càng quan trọng, từ việc chạy quảng cáo (google adword đã tăng từ 3 lên 4 vị trí ở trên cùng), còn google analytics thì giúp mình biết khách hàng làm gì trên website, phân tích sở thích của họ. Chính vì vậy mình cần phải học để hiểu thật rõ về nó và nếu đc thì sẽ thi lấy 2 chứng chỉ, trước mắt là google analytics đã. Continue reading